Pomocí jemného dotyku a efektivní Dornovy metody vedu kosti ve vašem tělo do fyziologických pozic. Nechávám vaše tělo vzpomenout si na to, jak by mělo fungovat.

Co je vlastně Dornova metoda? Jedná se o systém postupného usazování kostí v kloubních spojení nejprve od kyčlí dolů, následně od kyčlí nahoru. Vycházíme z myšlenky, že nejde mít stabilní a správně posazený vršek, pokud je křivý spodek – jako když se staví dům, pokud není rovná základová deska, horní patra dohromady nedáme.

Proč chcete mít kosti správně usazené? Nesprávné pozice kostí v těle umí způsobovat velké problémy. Pokud máte nakřivo kostrč nebo třeba palec na noze, může vás od toho bolet krční páteř, případně hlava. A takových příkladů je mnoho. Většina lidí chodí na nestejně dlouhých nohách. To ale nemůže být správně – pokud chodíte na nestejně dlouhých nohách, vychylujete si pánev z ideální pozice. Pokud si vychýlíte pánev, přes skloubení s křížovou kostí se snadno může toto vychýlení přenést do páteře. Tohle pro své tělo nechcete, pojďme to spolu změnit.

Tím, že pomůžu vašim kostem zaujmout správné, fyziologické pozice, umožním vašemu tělu správně fungovat, lépe se hýbat a radostněji žít. Můžou přestat dlouhodobé bolesti, můžou se změnit dlouhodobé pohybové stereotypy, ve vašem životě se může změnit spousta věcí…

Proč chceme změnit pohybové stereotypy? Pokud dlouhodobě chodíte na různě dlouhých dolních končetinách, pravděpodobně vaše tělo vymyslelo způsob, jak zabránit přílišnému přetížení. Pravděpodobně tu delší nohu při některých pozicích odlehčujete. Pravděpodobně při chůzi nepoužíváte obě nohy stejně a možná si to ani neuvědomujete. Taky nejspíš nesedíte vždy zcela souměrně a navíc častěji zatěžujete jednu stranu – dáváte si levou nohu přes pravou? A umíte to i na druhou stranu? Je to stejně pohodlné?

Budu po vás chtít, abyste dělali nějaká cvičení. Protože chceme, aby vaše kosti zůstaly na svých místech a aby vaše svaly byly spokojené, protože potom můžete být spokojení i vy sami.

Aby to celé mělo smysl, musíte chtít hlavně vy. Já vám můžu pomoct najít cestu, ale vy sami po ní musíte jít. Pokud za mnou přijdete s myšlenkou, že vám není pomoci, že to prostě nebude a nemůže fungovat, není v mých silách přesvědčit vaše tělo o něčem, co sami nechcete